قوانین و حریم خصوصی
قوانین و حریم خصوصی
اطلاعاتی که اپلیکیشن/سایت فوق جمع آوری می کند

هدف از جمع آوری اطلاعات ارائه خدمات بهتر به تمام کاربران است.

اطلاعات به دو طریق زیر جمع آوری می شود:

•اطلاعاتی که شما در اختیار می گذارید. به عنوان مثال شما برای استفاده از بسیاری از خدمات باید فرم های مربوطه را تکمیل نمایید. وقتی این کار را انجام می دهید در حقیقت از شما خواسته شده اطلاعات شخصی خود همچون نام، آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن و ... را در اختیار ما قرار دهید.

•اطلاعاتی که از نوع استفاده شما از خدمات ما بدست می آید، اطلاعاتی که بر این اساس از شما جمع آوری می شود می تواند شامل خدماتی شود که شما از آن ها استفاده می کنید و همچنین نوع استفاده شما از این خدمات مثل زمانی که شما از وب سایت یا اپلیکیشن ما بازدید می کنید.

اطلاعات دستگاه

این مجموعه حق جمع آوری اطلاعات اختصاصی دستگاه شما مثل مدل سخت افزار, نسخه سیستم عامل را داشته و حق ارتباط دادن معرف های دستگاه شما یا شماره تلفن تان را با حساب کاربری ثبت شده تان در سیستم دارد.

اطلاعات رخدادها (لاگ)

وقتی شما از خدمات این مجموعه استفاده می کنید یا مطالبی را می بینید که توسط ما ارائه شده است، به طور اتوماتیک برخی اطلاعات خاص در لیست رخدادهای سرور جمع آوری و ذخیره می شود.

موارد کاربرد

سیاست حفظ حریم شخصی افراد شامل تمام خدماتی (مثل خدمات تبلیغاتی) می شود که توسط این مجموعه و شرکت های وابسته به آن ارائه می شوند اما خدماتی که دارای سیاست حفظ حریم جداگانه ای برای خود هستند و این سیاست را شامل نمی شوند را در بر نمی گیرد.

سیاست حفظ حریم شخصی افراد، خدماتی که توسط دیگر شرکت ها یا اشخاص ارائه می شوند را شامل نمی شود.

اجرا

این مجموعه پیروی از سیاست خود در حفظ حریم شخصی افراد را همواره مد نظر دارد و همچنین به بسیاری از چارچوب های خود پایبند می باشد.